Vše o nákupu

Dodací podmínky pro koncového zákazníka - maloobchod

Zboží je možné objednat přes náš e-shop.

 1. Objednané zboží je expedováno do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup, např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.
 2. Zboží je možné zaplatit předem (proforma faktura),hotově při osobním převzetí nebo na dobírku.
 3. Objednané zboží zasíláme na území České republiky prostřednictvím společností :

                Česká pošta   149,- Kč

                DPD                   119,- Kč

                Zásilkovna        108,- Kč

             Zboží je možno převzít taky osobně na adrese : Lifefood, Podnikatelská 566,

            Praha 9 – Běchovice do 7 dnů od oznámení, že zboží je připraveno k vyzvednutí.

 1. Objednané zboží zasíláme také na Slovensko prostřednictvím společností:

               DPD              260,- Kč  s DPH

               Zásilkovna    130,- Kč  s DPH

             Dobírku nebo proforma fakturu hradí zákazník vždy v eurech.

 1. Zásilky jsou doručovány v pracovní dny od 8 do 18 hodin na vámi uvedenou adresu. Pro sjednání konkrétního času doručení vás bude kurýr kontaktovat SMS zprávou. Kurýr má 2 pokusy na doručení. V případě nevyzvednutí zásilky a opakovaného zaslání na žádost zákazníka hradí další poštovné zákazník v plné výši. Při přebírání zásilky od kurýrní služby postupujte následovně
  • Při přebírání zásilky řádně zkontrolujte neporušenost obalu zásilky. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči a sepište ihned s řidičem zápis o škodě, aby mohla být uplatněna reklamace. Na pozdější reklamaci bohužel nemůže být brán zřetel.
  • Převzetím zásilky příjemce stvrzuje, že zásilku převzal bez zjevných závad.
  • Pokud po převzetí a rozbalení zásilky zjistíte, že obsah zásilky je poškozený, bezprostředně nás informujte; nejpozději však do následujícího dne od převzetí zásilky.
 2. Při objednávce přesahující 1500 Kč včetně DPH je vždy poštovné zdarma (platí pouze pro ČR).
 3. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na +420 222 266 520 nebo emailem na obchod@lifefood.cz.

Dodací podmínky pro velkoobchod

Zboží je možné objednat přes náš e-shop nebo přes objednávkový formulář zaslaný na adresu obchod@lifefood.cz. Objednávkový formulář zašle zákaznický servis na vyžádání.

 1. Objednané zboží je expedováno do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup, např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.
 2. Minimální výše objednávky je 2000 Kč bez DPH. Doprava zdarma je nad 6500 Kč bez DPH.
 3. Zboží je možné zaplatit hotově při osobním převzetí nebo na dobírku O platbu na fakturu se splatností 10 dní je možná požádat obchodního zástupce a to na základě předchozí spolupráce.
 4. Objednané zboží zasíláme na území České republiky prostřednictvím balíkové logistiky společností Česká pošta a DPD nebo je možné si ho vyzvednout  osobně na adrese Podnikatelská 566, Praha 9 – Běchovice do 7 dnů od oznámení, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Cena poštovného po ČR je 150 Kč bez DPH.
 5. Zásilky jsou doručovány v pracovní dny od 8 do 18 hodin na vámi uvedenou adresu. Pro sjednání konkrétního času doručení vás bude kurýr kontaktovat SMS zprávou. Kurýr má 2 pokusy na doručení. V případě nevyzvednutí zásilky a opakovaného zaslání na žádost zákazníka hradí další poštovné zákazník v plné výši. Při přebírání zásilky od kurýrní služby postupujte následovně
  • Při přebírání zásilky řádně zkontrolujte neporušenost obalu zásilky. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči a sepište ihned s řidičem zápis o škodě, aby mohla být uplatněna reklamace. Na pozdější reklamaci bohužel nemůže být brán zřetel.
  • Převzetím zásilky příjemce stvrzuje, že zásilku převzal bez zjevných závad.
  • Pokud po převzetí a rozbalení zásilky zjistíte, že obsah zásilky je poškozený, bezprostředně nás informujte; nejpozději však do následujícího dne od převzetí zásilky.
 6. VO účet je zřízen po dohodě na našem  obchodním oddělení subjektům, které jsou obchodníky pro tento typ zboží. Kontaktujte obchod@lifefood.cz.
 7. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na +420 222 266 520 nebo emailem na obchod@lifefood.cz.
 8. Další detaily podmínek zasíláme ve vzájemné komunikaci.

 Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je obchodní společnost Lifefood Czech Republic s.r.o., se sídlem Škrétova 45/8, 120 00 Praha 2, IČO: 27437485, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 111974. Lifefood Czech Republic s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu www.lifefood.cz (e-shop) je buď kupující spotřebitel anebo kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Reklamace zboží, zakoupeného prostřednictvím e-shopu prodávajícího, vyřizuje kancelář společnosti Lifefood Czech Republic s.r.o. na adrese Podnikatelská 566, 190 11 Praha 9 - Běchovice. Při reklamaci je nutno prokázat, že zboží bylo zakoupeno u společnosti Lifefood Czech Republic s.r.o., a to například předložením daňového dokladu, který je součástí dodávky.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen "rozpor s Kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě a to zejména její výměnou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s Kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupující povinen za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Uplatnění reklamace

Uplatnit reklamaci je možné buď osobně v provozovně společnosti na adrese:
Podnikatelská 566, 190 11 Praha 9 - Běchovice nebo emailem na adrese reklamace@lifefood.eu.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od Kupní smlouvy náleží kupujícímu. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu).

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je oprávněn si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019. Změny reklamačního řádu jsou prodávajícím vyhrazeny.