Lifefood podporuje: Září - Měsíc biopotravin

Lifefood podporuje: Září - Měsíc biopotravin

24. 08. 2016

Informačně propagační akce Ministerstva zemědělství s více než desetiletou tradicí. Tentokrát pod heslem "Bio je u nás doma".

Září - Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství je informačně propagační akcí Ministerstva zemědělství s více než desetiletou tradicí. Každý ročník je prostřednictvím svého motta tematicky věnován vyzdvižení jiné oblasti pozitiv, která ekologické zemědělství, a tedy produkce biopotravin, přináší – spotřebitelům, životnímu prostředí i chovaným hospodářským zvířatům. Při nejrůznějších akcích od dožínek, po dny otevřených dveří a vrat či farmářské trhy a další iniciativy je záměrem přiblížit široké veřejnosti, jak biopotraviny vznikají, jaké kvality dosahují a že jsou dostupnější, než se může na první pohled zdát.

Bio je u nás doma

Nikoli náhodou je mottem letošního ročníku „BIO je u nás doma“, které kromě odkazu na čtvrt století trvající tradici ekologického zemědělství v České republice klade důraz na stále vzrůstající zájem spotřebitelů. Čím dál více lidem není lhostejné, jaký původ a složení mají potraviny, které kupují, nebo jaký má jejich výroba dopad na přírodu i společnost. Zájem těchto informovaných spotřebitelů, u nichž se BIO zabydluje v domácnostech, je hnacím motorem rozvíjejícího se trhu s biopotravinami.

V Lifefood je Bio zásadně doma

Tereza Havrlandová, zakladatelka Lifefood, o akci říká: "Protože zásadní hodnoty společnosti Lifefood jsou přesně o tomto vědomém přístupu k životu a výhradní BIO kvalitě našich produktů, je pro nás tato akce klíčová v kontextu osvěty bioprodukce na ČR trhu - neb i pro nás je BIO kvalita prioritou. V Lifefood máme speciální oddělení kvality a průběžné kontroly surovin od našich dodavatelů. Pravidelně zasíláme vzorky surovin na prověřování do akreditovaných laboratoří v ČR i zahraničí a máme úspěšné výsledky hlášených i nehlášených a namátkových kontrol ABCERTu."

Lifefoodu není lhostejný svět, ve kterém žijeme

rodinaOd svého vzniku roku 2007 vyrábí Lifefood své produkty podle velice přísných vnitrofiremních a zákonných norem a své filozofie. Samozřejmostí a předpokladem vzniku zdravých, chutných a maximálně výživných potravin je využití těch nejkvalitnějších surovin v raw a bio kvalitě. Lifefood ale není jen o produkci výtečných potravin. Zajímá nás svět, ve kterém žijeme. Jeho bohatství a diverzitu se snažíme v nejvyšší možné míře zachovávat a podporovat. Lifefood provoz je kompletně napájen energií z obnovitelných zdrojů a v naší výrobě již není využívána elektřina s uhlíkovou stopou, hledáme co nejekologičtější druhy obalů, nebo se v rámci možností snažíme používat co nejmenší množství obalového materiálu. Máme rádi naši nádhernou planetu Zemi a snažíme se ji příliš nezatěžovat našimi aktivitami.

Pravidla eko produkce od "vidlí po vidličku"

MZe logoBIO se zabydlelo už i v obchodech a restauracích, ale především v českých luzích a hájích. Ve všech fázích řetězce „od vidlí po vidličku“ je dodržování pravidel ekologické produkce důsledně kontrolováno. Tato pravidla striktně vymezuje evropská i česká legislativa a jejich plnění kontrolují akreditované kontrolní organizace i pracovníci státní správy. Biopotraviny, ale i veškeré suroviny pro jejich výrobu, jsou tak pravidelně a transparentně certifikovány. Platnost certifikátu každého zemědělce, výrobce, dovozce či distributora si může každý ověřit v Registru ekologických podnikatelů, který je veden na webových stránkách Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz/rep).

Ostře kontrolované potraviny a biodiverzita

Limity pro přítomnost zbytků pesticidů a dalších chemických látek jsou v biopotravinách obdobné limitům pro kojeneckou stravu. Jsou tedy na stopové úrovni oproti povoleným limitům u analogických konvenčních potravin. Biopotraviny lze tedy považovat za potraviny prosté reziduí, čisté potraviny. Ekologické zemědělství vychází z kombinace tradičních agrotechnických postupů s aplikovanými výsledky nejmodernějších vědeckých výzkumů a pokusů. Základním kamenem celého tohoto způsobu zemědělského hospodaření je udržování, případně zvyšování úrodnosti půdy jakožto nejcennějšího artiklu. Půdě jsou přirozeně navraceny živiny, které jsou z ní při rostlinné produkci odčerpávány. Půda se tak nestává pouze utuženým „držákem“ na rostliny. Se zdravou půdou a šetrným hospodařením je úzce spjatá i biodiverzita okolního prostředí, která je při absenci chemických vstupů nesrovnatelně bohatší a navrací zemědělské krajině život, jenž s ní byl odjakživa spjatý. Zdravá půda je živá půda.

Více o respektu k životu a férových cenách si přečtěte na www.měsícbiopotravin.cz

Zcela opodstatněně je tedy BIO u nás doma. Mělo by být i u všech těch, kteří mu dosud nevěřili. Koneckonců Měsíc biopotravin je tou pravou příležitostí se přesvědčit.

MZe Září měsíc bio