Lifefood datle BIO jsou bez pesticidů

Lifefood datle BIO jsou bez pesticidů

15. 03. 2016

Lifefood datle BIO jsou bez pesticidů. Takové jsou závěry nezávislých testů akreditovaných laboratoří v ČR i zahraničí

Společnost Lifefood Czech Republic s.r.o. chce ujistit své zákazníky o vysoké kvalitě Lifefood datlí BIO. V reakci na článek časopisu dTest (12/2015), který upozorňuje na stopový výskyt 0,011 mg/kg pesticidu lambda-cyhalothrin v Lifefood datlích BIO, jsme si nechali prověřit kvalitu této šarže u našeho dodavatele, resp. u nezávislé akreditované laboratoře Eurofins, a reprezentativní vzorky z této šarže zaslali k dalšímu prověření do nezávislé akreditované laboratoře VŠCHT Praha. Závěry obou laboratoří poukazují na to, že Lifefood datle BIO jsou bez pesticidů a splňují požadavky pro BIO kvalitu.

Z výsledků testů akreditovaných laboratoří, které zde zveřejňujeme, a komunikace s redakcí dTestu vyplývá následující:

dTest uvedl dvě testované šarže:

Až do našeho upozornění bylo na webu dtest.cz uvedeno, že byla analyzována šarže Lifefood datlí BIO 42016. Podle článku v prosincovém vydání dTestu však byla hodnocena šarže s minimální trvanlivostí 12/1/15. dTest zareagoval takto (citujeme): „Na našem webu vznikla nejspíš chyba při převodu tabulky do elektronické podoby." Potvrdilo se, že ve skutečnosti byla testována druhá z uvedených šarží.

Nezávislé testy akreditovaných laboratoří vyvracejí podezření na výskyt reziduí pesticidu:

Ačkoliv je zmiňovaný lambda-cyhalothrin pesticid, jehož použití je v ekologickém zemědělství dle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008, přílohy II povoleno a pro jeho rezidua platí stejný limit jak pro ekologické zemědělství tak i pro konvenční „ne BIO“ produkci, rozhodli jsme kvalitu dané šarže datlí znovu prověřit.

Kvalitu datlí posuzovala německá akreditovaná laboratoř Eurofins, která dokáže stanovit stopy pesticidu > 0,01 mg/kg a česká akreditovaná laboratoř VŠCHT Praha, která provedla ještě citlivější test (s mezí detekce 0,003 mg/kg). Závěry obou testů nepotvrdily výskyt reziduí pesticidu lambda-cyhalothrin, bylo stanoveno ˂0,01 mg/kg, resp. ˂0,003 mg/kg. Laboratoře obvykle uvádějí výsledky v tomto formátu „nižší než“, tedy nižší než hodnota ( ˂ hodnota), kterou jsou ještě schopny rozlišit.

Výsledky a metodika testování dTestu:

Podle dTestu proběhlo jen jedno testování zmiňované šarže, ač v běžné praxi je vždy třeba výsledek ověřit a zároveň brát v potaz nejistotu měření. Redakce nám poskytla pouze výslednou naměřenou hodnotu reziduí pesticidu – 0,011 mg/kg lambda-cyhalothrinu, neuvedla název laboratoře ani detaily k metodice testu, včetně přístupu k nejistotě měření, s odůvodněním, že (citujeme)„…anonymita je předpokladem zachování nezávislosti spolupracujících laboratoří. K tomuto postupu nás zavazují pravidla členství v organizaci International Consumers Research and Testing, jež sdružuje všechny významné světové spotřebitelské organizace zabývající se testováním výrobků.“

V tuto chvíli neznáme ani hodnoty dalších testovaných výrobků z konvenční „ne BIO“ produkce, kvůli kterým bylo Lifefood datlím BIO sníženo celkové hodnocení. Tvrzení dTestu (citujeme) „…jsme snižovali hodnocení hlavně kvůli ostatním „nebio“ produktům, které dokazují, že bez pesticidů to jde i u výrobků z produkce konvenčního zemědělství…“ tedy vnímáme jako zavádějící.

Postoj společnosti Lifefood k dTestu

Nehledě na výše uvedené považujeme činnost dTestu za důležitou. Oceňujeme, že na českém trhu existuje subjekt, který mapuje a hodnotí kvalitu produktů, informuje spotřebitele a učí je lépe si vybírat z široké nabídky na trhu. Uvítali bychom ale také podrobnější zveřejnění výsledků a podkladů pro vlastní úsudek znalých spotřebitelů.

I my v Lifefoodu už deset let usilovně pracujeme na tom, aby naši zákazníci vždy dostávali prostřednictvím našich výrobků tu nejlepší kvalitu. Snažíme se rozvíjet jejich informovanost a rozšiřovat přehled o světě potravin. Kontrolou kvality je v Lifefoodu pověřeno celé oddělení, které monitoruje kvalitu a bezpečnost během celého výrobního procesu – ručí za to, že všechny suroviny a produkty odpovídají těm nejpřísnějším kritériím BIO produkce. Už před příjmem surovin od našich dodavatelů požadujeme vzorky surovin i kompletní dokumentaci včetně výsledků laboratorních analýz (sami také provádíme kontrolní analýzy surovin i produktů). Garanci BIO kvality dokládá také certifikace kontrolní organizace ABCERT dle ES č. 834/2007, která u nás každoročně provádí pravidelné i namátkové kontroly a odebírá vzorky surovin i produktů.

S našimi závěry jsme již obeznámili redaktory dTestu, zaslali jsme jim laboratorní protokoly nezávislých testů Eurofins a VŠCHT Praha a požádali je o zveřejnění oficiálního stanoviska Lifefood Czech Republic s.r.o.

Děkujeme za zachování Vaší přízně.

Tým Lifefood Czech Republic s.r.o.

{{insert_content::3547}}