Projekt Slušná firma: Pojďme měnit svět společně

Projekt Slušná firma: Pojďme měnit svět společně

Lifefood patří do komunity Slušných firem. Co to znamená?

Kdysi bylo normální pěstovat ovoce a zeleninu bez chemie, ale dnes na to potřebujeme certifikáty. Stejně tak dřív bylo normální být „slušný“. Jenže doba je divoká, byznys si nebere servítky a „slušnost“ se vytrácí. My firmy, které si to uvědomujeme a chceme to jinak, musíme spojit síly.

Z této myšlenky se zrodil komunitní projekt s názvem Slušná firma. Sdružují se pod ním firmy, které svým podnikáním sledují vyšší cíle než jen osobní zisk a prospěch. Na světě již existuje pár takových firem, které jdou touto cestou a mají daleko k obrazu ošklivé velké korporace ničící planetu. Nejznámější z nich a velkou inspirací, je třeba firma Patagonia. Je dobrým příkladem, jak to chceme dělat i my, tady v České republice. Jak to chce dělat Lifefood.

Proč projekt Slušná firma

Projekt Slušná firma se zrodil z vize Tomáše Hajzlera, českého spisovatele a aktivisty, který v českém prostředí díky svému nakladatelství otevírá témata jako „svoboda v práci“, zodpovědnost firem, jak svobodně vychovávat děti , jak žít dobrý život atd. Zve do Česka světové osobnosti jako např. propagátorku konceptu Zero waste Beátu Johnson atd. Zkrátka je to člověk, který pro (nejen) český veřejný prostor hodně dělá.

Tomášova vize, z které se zrodilo společenství Slušných firem, je zřejmá. Jde nám o společnost a planetu. Vzhledem k faktu, že drtivou většinu externalit, negativních dopadů, jak na společnost tak hlavně na planetu, mají na svědomí komerční aktivity, tak je ještě lepší staré známé Každý začněte sám u sebe doplnit o aktivity na poli komerčním a firemním. Jako firmy dokážeme změnu urychlit. Proto se Tomáš a my všichni zasazujeme o změny na firemní úrovni. Přečtěte si celý Manifest.

Tomáš Hajzler

Co je to být Slušný

Firmy, které se stanou součástí společenství Slušná firma, se tím veřejně zavazují k plnění určitých standardů v podnikání. Jaké to jsou?

  • Zisk a peníze nejsou cílem, ale prostředkem 

  • Hlavním cílem je užitek pro všechny

  • Slušná firma se snaží chovat morálně a nevymlouvá se na legislativu

  • Legislativa je jen minimální rámec, svědomí stojí nad ní

  • Slušná firma proto dělá i to, co jí připadá správné, i když jí to třeba nenese zisk

  • Slušná firma hledá rovnováhu a dobro mezi všemi aktéry, tj. mezi zákazníky, majiteli i pracovníky firmy a jejími dodavateli. Tato rovnováha se vpodstatě dá vztáhnout na celou planetu.

  • Pro divoký bezohledný byznys je proti tomu typický zájem pouze jejich majitelů na zisku

  • Slušné firmy vnímají svou zodpovědnost a uvažují v delším časovém horizontu

Principy firem v komunitě Slušná firma

Jak se stát "Slušným"?

Ne že by tedy firma bez členství ve spolku Slušná firma nemohla být slušná, samozřejmě je a je jich mnoho. My, co jsme se ale rozhodly do spolku vstoupit, jsme tak udělaly i proto, že chceme spojit síly. Nejen, že se dokážeme jeden od druhého učit, inspirovat a vzájemně se podporovat ale společně jistě dokážeme i více, jako třeba čelit špatným zákonům či nekalým praktikám.

Je důležité říci, že do spolku může vstoupit každá firma a je velice vítaná – musí však projít náročnými testy a splňovat nastavená kritéria „slušnosti“. Ze zkušenosti již víme, že tři čtvrtě firem neprojde. Mají však šanci se změnit a také to dělají. Cílem spolku není se nějak distancovat od druhých a ukazovat, že jsem lepší. Cílem je naopak podávat pomocnou ruku, ukazovat možné cesty a inspirovat. Protože dobrý život na této planetě je naším společným cílem.

Jaká jsou tedy kritéria? Hlídá se všechno. Především jak si vede firma na poli vztahů jak uvnitř firmy vzhledem k vlastním zaměstnancům, tak ven k dodavatelům a zákazníkům. Jak se firma věnuje péči o prostředí, v němž působí, jaké jsou její externality, jak moc škodí a jak moc pomáhá. Jak myslí a jedná globálně i lokálně. Jak kvalitní a poctivý je její produkt. Atd.

Nyní tedy již víte, co znamená logo dvou rukou, které se začalo objevovat na našich materiálech. Lifefood vždycky byl a je slušná firma. Nyní je tedy i Slušná s velkým "S".

Zdroje a další odkazy:

Slušná firma

Tomáš Hajzler

Patagonia