Proč nám záleží na vztahu s farmáři

Proč nám záleží na vztahu s farmáři

Co nám v Lifefoodu připadá normální, je ve „velkém byznyse“ spíše výjimkou. Proč asi?

Slova o soběstačnosti a zdravém způsobu života jsou dnes všudypřítomná. Spolu s tím si klademe otázky po původu našeho jídla. Čím dál častěji běžného spotřebitele zajímá odkud se bere to, co jí. Kde to roste a jak se to zpracovává? Tušíme, že to může mít na kvalitu jídla významný, ba dokonce klíčový, vliv.

Od založení Lifefoodu v roce 2006 je jedním z našich „ideových pilířů“ potřeba znát vždy jasnou odpověď na tyto otázky. Tak, abychom měli jistotu, že nejedeme ve „velkém“, povětšinou „škodícím“ byznyse.

Z českého sadu u pana Kučery

Rozumět, komu vkládáme svou důvěru

Takovýto přístup k věcem je ovšem po všech stránkách náročný. Časově, legislativně a především finančně. Proto je tento přístup stále tak ojedinělý. Obvykle se suroviny nakupují od dealerů a importérů, což je samo o sobě výzva, pokud vám na původu surovin alespoň trochu záleží. Pokud nakupujete suroviny přímo ze zahraničí, obvykle procházejí několik mezičlánky, než se vůbec dostanou k důvěryhodné kontrole kvality. Je otázkou, co vše se může stát na cestě. Ať tak či tak, nikdy si proto nelze být na 100% jistí správností informace a tak pravděpodobnost, že získáte skutečně prvotřídní suroviny v raw provedení značně klesá.

Tereza zakladatelka Lifefoodu v Peru na poli

Celý systém se totiž dá přirovnat ke hře na tichou poštu. Známe ji všichni – úvodní věta, která zněla na začátku jasně, je u pátého hráče již poněkud zkomolená a na konci ji nikdo nepoznává. Prakticky taková panuje situace při nákupu surovin u zprostředkovatelů.

Zcela jinak je tomu pochopitelně, pokud vynaložíte svou energii a jednáte se svým farmářem napřímo. Místní farmáři a jejich supervizoři kvality vás rádi seznámí s tím, jak rostlina roste, jak se sklízí, skladuje i zpracovává. Není nad to se na vlastní oči přesvědčit, jestli jsou na místě chemikálie a pesticidy, či jak se daří místním pracovníkům.

Tereza, zakladatelka Lifefoodu, je od začátku odhodlaná hledat své vlastní farmáře, navazovat kontakty a udržovat je. Jedině tak opravdu ví, co dostává. Je to jediný a nejjistější způsob, jak může Lifefood dodržovat svůj slib: že všechny produkty vždy jsou a budou bio a raw.

Biodynamický statek v Čechách s Jaroslavem, od kterého máme spoustu skvělé zeleniny

Farmáři v zahraničí

Standardy kvality v Evropě jsou poměrně vysoké v porovnání se zbytkem světa. Jsou země, kde je kvalita na posledním místě a „papíry“ jsou falšovány. Není divu. Tlak na produktivitu je vysoký, vše ovládají finance. Masová produkce je zhoubná pro všechny strany – pro spotřebitele, protože snižuje kvalitu výrobku, i pro pěstitele, protože ničí vztahy i půdu. Jediným vítězem této bitvy jsou exportní firmy a jejich konta. V těchto podmínkách se malým farmářům, kteří dělají věci jinak, žije těžce. Je proto pro ně klíčová právě dlouhodobá spolupráce, která jim dává jistotu. Jejich výpěstky však za to stojí – jsou bez chemie, plné živin a jejich pěstování nedestruuje ekosystémy. Jejich přežití tak doslova a do písmene záleží na poptávce nás, zákazníků.

Tereza na olivové farmě

Rychlá masová produkce na úkor kvality

Je skupina produktů, kterým by se v tomto pěstitelském soukolí měla věnovat speciální pozornost. Jedná se o sušené ovoce. Manga, banány, ananasy, kakaové boby či mnoho ořechů je obvykle sušeno za vysokých teplot a dále jsou různě zpracovávány. Masová produkce opravdu neznamená ruční sušení na sluníčku. Poptávka po těchto produktech roste a hledají se proto stále ekonomičtější cesty, jak ji uspkojit. Pomalé sušení na sluníčku na plechových plátech to dozajista není. Zvyšuje čas nutný k celému procesu a čas jsou pro velký byznys peníze. Na lidskou práci, skladování atd. Cenou za to, jak již víme, je ztráta kvality. Malý farmář oproti tomu vytáhne plechy, podívá se na oblohu a jde sušit. 

Faitrade v zemědělství

Kromě důrazu na kvalitu surovin věnuje Lifefood pozornost pracovním podmínkám. Jsou to ostatně spojené nádoby. Čím lépe se lidem žije a jsou férově ohodnoceni, takže si mohou se svými rodinami dovolit důstojně žít, tím kvalitnější, výrobky procházejí jejich rukama. Jistota a férovost také zajišťuje oboustranně trvalou spolupráci, která je výhodná pro obě strany.

Tereza sleduje sušení kakaových bobů

Návrat k malým producentům

S růstem povědomí o nutnosti udržitelnosti našeho života, a nutností zdravého stravování, které je základní podmínkou zdravého a šťastného žití, se stává podpora malých farmářů klíčová. Stále je však vytlačují z trhu velcí masoví producenti.

Je naše jídlo opravdu tak zdravé, jak si myslíme? Nebo je jen redukováno na jedlou hmotu, vyrobenou za co nejmenší náklady, s povrchem natřeným „nazdravo“? Pěstování a sklízení hrají mnohem větší roli, než stále dokážeme jako společnost docenit. Jedno je však jisté: my v Lifefoodu se díváme pod povrch a tím, že volíte nás, volíte zároveň i malé farmáře. A to není malá věc. To je velký!

Rodinná farma na kešu ořechy