Bio mýtů zbavené - 13. ročník kampaně MZe: Září – Měsíc biopotravin

Bio mýtů zbavené - 13. ročník kampaně MZe: Září – Měsíc biopotravin

21. 08. 2017

Proč bych měl kupovat bio? Biopotraviny jsou příliš drahé? Biopotraviny nejsou zdravější než ostatní potraviny? Tyto a další otázky a odpovědi, které často provází nedostatek informací a předsudky.

Již třináctý ročník kampaně Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství pořádá Ministerstvo zemědělství. Bio jakožto značka, je totiž v České republice doma bezmála čtvrt století a ve světě ještě déle. Přesto je bio opravdu doma pouze u třetiny české populace a to často z důvodu málo informací a předsudků. Pojďme tedy s Měsícem biopotravin tyto dveře otevřít a odpovědět na otázky i obavy, které se za nimi skrývají.

Lifefood vnímá BIO kvalitu jako prioritu a životní hodnotu, a proto tuto akci podporuje a považuje za klíčovou v kontextu osvěty.

Proč bych měl kupovat bio, když mezi bio a nebio není žádný rozdíl?

Za biopotravinou na našem talíři se skrývá mnohovrstevný příběh ekologického zemědělství a vůbec celé ekologické produkce. Ekologická produkce je moderní a mimořádně přísně kontrolovaný systém produkce potravin. Jeho pravidla např. vylučují použití geneticky modifikovaných rostlin či živočichů (GMO). Při pěstování plodin jsou zásadně využívána přírodní hnojiva a podpůrné látky. Průmyslová chemie a hnojiva jsou zakázány. Biopotraviny prakticky neobsahují zbytky chemických látek. Rozdíl mezi bio a nebio neboli konvenční potravinou na pultu tak nemusí být vždy zřetelný na první pohled. Skutečný rozdíl však může být propastný.

Ekozemědělci podvádějí a „stříkají“ v noci?

Systém ekologické produkce je pevně ukotven ve striktních zákonech a nařízeních. Co není vysloveně povoleno, je zakázáno. Každý ekologický podnikatel, ať zemědělec, obchodník nebo výrobce potravin, je minimálně jednou ročně podroben kontrole pověřenou kontrolní organizací. Systém kontrol v ekologické produkci má křížový charakter na národní i mezinárodní úrovni. Produkty jsou často podrobovány chemickým analýzám na čistotu ohledně pozůstatků nepovolených látek. Proto ekologický zemědělec nemůže chemické látky „stříkat“ ani ve dne ani v noci.

Biopotraviny jsou příliš drahé?

Jak už bylo napsáno, celá produkce biopotravin „od vidlí po vidličku“ musí dbát na přísná pravidla. Nemůže proto využívat tolika zlevňujících postupů, které umožňuje moderní chemie. Také v zemědělské prvovýrobě, kde se dbá na velmi dobré podmínky pro chovaná zvířata, dochází ke zvýšení nákladů na tento chov (prostornější stáje, přístup na pastvu, krmení ekologickými krmivy bez GMO). Zkusili jste již rozdíl mezi obyčejným a bio kuřecím masem? Běžné kuře vyrůstá v těsných velkochovech přibližně čtyřicet dnů. Bio kuře musí růst přirozeně v pohodlné hale s venkovními výběhy nejméně 81 dnů! To vše, samozřejmě, zvyšuje výrobní cenu oproti konvenčním potravinám. V průměru je tato cena vyšší asi o 10 – 50 % a to při garantované vysoké kvalitě. Cenu na pultech však určuje poptávka, která je v ČR po biopotravinách stále velmi malá. Proto je u nás menší distribuční síť, menší objem prodeje a oproti evropským zemím mnohdy vyšší ceny.

Biopotraviny nejsou zdravější než ostatní potraviny?

Pokud bychom se denně opíjeli biopálenkou a přejídali biobůčkem, jistě nelze hovořit o zdravém životním stylu. Zdravost biopotravin tkví v něčem jiném. Přísný systém prakticky eliminuje přítomnost nežádoucích chemikálií. A to i v našem dosti znečištěném životním prostředí. Aby biopotravina mohla získat certifikát, musí v České republice splňovat limity obdobné pro kojeneckou a dětskou stravu. Časté rozbory ukazují, že v biopotravinách je hladina tzv. reziduí opravdu mizivá nebo žádná. Je také prokázáno, že výživové – nutriční hodnoty některých potravin jsou velmi pozitivní. Např. u biomléka je prokázán vyšší obsah žádoucích mastných kyselin omega 3, CLA, ALA o desítky až stovky procent. Rovněž je vyšší obsah vitamínů A a E až o 68 %. Individuální je hodnocení kvality senzorické – chuťové. Je třeba si uvědomit, že biopotraviny nesmí využívat „dopingu“ v podobě mnoha doplňkových látek a zvýrazňovačů chuti. Dnešní zmlsaný spotřebitel je proto někdy chutí či barvou biopotraviny zklamán a vyvozuje, zcela nesprávně, její nižší kvalitu. Většina biopotravin ovšem snese nejpřísnější srovnání. Již byla řeč o biokuřatech. Kvalita, konzistence a chuť jejich masa je ve srovnání s konvenčními výrobky obvykle na mnohem vyšší úrovni.

Jak tedy poznám v obchodu to pravé bio?

Bio, eko a organic nesmí pro potraviny používat každý. Jsou to přísně chráněné značky kvality, která je na obalu vyjádřena určitými znaky. V České republice bychom na obalu biopotraviny měli hledat evropské logo (zelený lístek), české biologo (biozebru), kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx) a zemi původu surovin. Potraviny dovezené na obalu nemusí mít českou biozebru. Tyto znaky spotřebiteli říkají, že výroba potraviny byla zkontrolována a že producent je držitelem platného certifikátu. V případě volného prodeje, např. na trhu, se musí prodejce biopotravin prokázat rovněž platným certifikátem. Falešné biopotraviny jsou nejčastěji nabízeny přes internet. Proto je třeba si ověřit, zda je prodejce certifikovaným obchodníkem, neboť jedině takový smí biopotraviny nabízet. Tuto možnost má každý spotřebitel v Registru ekologických podnikatelů na stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/rep. Zde je možné ověřit také platnost certifikátu ekologického zemědělce a výrobce.

Pozvete bio i k sobě domů?

MZE Měsíc bio dveřeVidíte? Bio není žádná záhada. Bio rovněž není výsadou nějaké alternativní kuchyně či zbytného luxusu. Bio, to jsou kvalitní potraviny pro všechny. Bio, to je ekologické zemědělství, které v sobě nese férové zacházení se zvířaty. Bio, to jsou ekologičtí zemědělci, kteří hospodaří v souladu s přírodou. Bio chrání půdu. Bio chrání čistotu vody. Bio, to je zdravý člověk ve zdravém životním prostředí. To vše a ještě mnohem víc se skrývá za slůvkem bio na obalu potraviny ve vašem obchodu. Slyšíte? Bio klepe i na vaše dveře.

Více informací k aci na www.mesicbiopotravin.cz

MZE logo